Във връзка с изчерпване на финансовия ресурс предвиден по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, администрацията на район "Централен", считано от 25.07.2017 г., временно преустановява приемането на заявления за интерес и финансова помощ по програмата.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23 от 04.02.2016г.
2. Методически указания
3. Приложения
 

l