l
Детски ясли


Детско заведение Адрес Teлефон
ДЯ "Вълшебно детство" Централен, БУЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 120А 032/642-812 Детайли
ДЯ "Детска ясла на мечтите" Централен, УЛ.БОГОМИЛ 6 032/632-968 Детайли
ДЯ "Детски смях" Централен, УЛ.ВЕСЕЛА 30 032/632-466 Детайли
ДЯ "Приказен свят" Централен, УЛ.ЛЕДЕНИКА 2 032/643-845 Детайли