Открита процедураПубликациите във връзка с обявата за събиране на оферти са публикувани на ТОЗИ ЛИНК
Дата на публикуване: 16.02.2017г.

l