Открита процедураПубликациите във връзка с обявата за събиране на оферти са публикувани на ТОЗИ ЛИНК
Дата на публикуване: 22.07.2016г.

l