Покана на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП - 09.12.2016г.Публикациите във връзка с поканата са публикувани на ТОЗИ ЛИНК
Дата на публикуване: 09.12.2016г.

l