l
Контакти




Сграда ул. „Хр. Г. Данов” № 39
1 етаж - Фронт Офис
Каб. Приемно време Teлефони
ИНФОРМАЦИЯ - - 032/658 237
Системен администратор /Николай Пехливанов/ No 2 - 032/658 223
Деловодство No 3 8:30 - 17:15 032/658 221
Нач.отдел ГРАО No 4 8:30 - 17:15 032/638 254
ГРАО No 5 8:30 - 17:15 032/658 203, 658 205
Каса No 6 8:30 - 17:15 032/658 206
Отдел „Стоп.дейности” No 8 Понеделник и Четвъртък 13:30 – 16:00 Сряда 09:00 – 12:00 032/658 238 032/658 204 centralenstopanski@plovdiv.bg
2 етаж
Каб. Приемно време Teлефони
Кмет ГЕОРГИ СТАМЕНОВ No 9 Понеделник,Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00 /след предварително записване/ 032/658 211
Зам.кмет ВЕСЕЛИН КОЗАРЕВ No 10 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00 /след предварително записване/ 032/658 209
Зам.кмет инж. ТОШО ПАШОВ No 11 Вторник и Четвъртък 11:00 – 12:00 /след предварително записване на тел.: 032/658 211 032/658 235
Зам.кмет ДЕНИЦА ЧИНГАРОВА No 12 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00 /след предварително записване на тел.: 032/658 211 032/658 207
Секретар ЕМИЛ САРАЛИЙСКИ No 13 Понеделник - Петък 11:00-12:00 032/658 230; 032/632 390
ЮРИСТИ No 14 - 032/658 219
Връзки с обществеността No 15 - 032/658 217 centralen@plovdiv.bg
3 етаж
Каб. Приемно време Teлефони
Сътрудник на Главен архитект No 16 08:30 – 17:15 032/658 200
Главен архитект ПЕТЪР ПЕТРОВ No 16 Вторник 14:00 – 16:00 /след предварително записване на тел.: 032/658 200 032/658 233
Проектна експертиза No 17 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 214, 658 216
Въвеждане в експлоатация /инж. Соня Джевизова/ No 18 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 220
Главен експерт „А и УП” /арх. Ралица Методиева/ No 18 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 220
Зам.кмет ФССДЧР ДОБРИ ВЪЛЧЕВ No 19 Понеделник,Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък 08:30 – 17:00 /след предварително записване на тел.: 032/658 211 032/658 212
Кадастър и регулация No 20 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 201
Гл. експерт жилищна и нежилищна политика /Елена Станева/ Секретар на комисия МКБННМН /Нина Вълчева/ No 21 Понеделник 13:30-16:00 Сряда 9:00-12:00 Четвъртък 13:30-16:00 032/658 236
Архитектура и устройствено планиране No 22 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 213
Пристройка
Каб. Приемно време Teлефони
АРХИВ Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 234
1-ви етаж
Каб. Приемно време Teлефони
Районен строителен контрол No 23 Понеделник, Сряда и Петък 08:30 – 12:00 032/658 224, 658 225
Екология и озеленяване No 24 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 222, 032/658 229
Гл.експ. Образование, спорт и младежки дейности /Димитринка Илиева/ No 24 - 032/633 484
Гл. експерт Здравеопазване, социална дейност / Рисавка Еленкова/ No 24 - 032/635 345
Директор дирекция СМСТИ инж. НАДЕЖДА ПЕТРОВА ВиК /инж. Адриана Петрова/ No 25 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 228
2-ри етаж
Мирослав Стефанов-домакин и шофьор Райчо Палагачев-ремонти No 26 - 032/658 227
Kaпитално строителство No 27 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 226
Старши инспектор Екология и озеленяване /Мария Николаева/ No 27 Понеделник и Сряда 14:00 – 17:15 Петък 08:30 – 12:00 032/658 226
Сграда ул. „Съгласие”
1 етаж
Каб. Приемно време Teлефони
Гл.счетоводител /Румяна Бадова/ No 39 - 032/658 245
Гл. експерти Бюджет, финанси и счетоводство No 40 - 032/658 246
Счетоводство /Вера Павлова/ No 41 - 032/658 247
Главен счетоводител „Здравеопазване” /Елена Присадникова/ No 41 - 032/633 485
2 етаж
Началник отдел ЧРК /Елена Радева/ No 42 - 032/658 242
Стефка Илиева, Мирослава Каракашева No 43 - 032/658 243
Счетоводство „Образование” No 44 - 032/658 241 032/658 244