Георги Стаменов -
Кмет на Район "ЦЕНТРАЛЕН" при Община Пловдив
Кмет на Район "ЦЕНТРАЛЕН"-
г-н Георги Стаменов
Дата на раждане и семейно положение:
Роден в Пловдив на 28.05.1980 година. Женен с две деца.

Образование:
• ОУ „Петър Берон”
• Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив.
• Университет за национално и световно стопанство – гр. София, специалност "Финанси" и специалност ”Счетоводство и контрол”
Квалификация: Магистър

Допълнителна квалификация:
• От 2011 година до октомври 2015 година е общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Пловдив. Заместник-председател на Общински съвет – Пловдив, председател на Комисия по бюджет и финанси. От ноември 2015 до настоящия момент е кмет на район „Централен“.

Контакти:
Тел. 032/658 211

l