16/11/17

Район „Централен“ и Регионален Природонаучен музей - Пловдив обявяват конкурс за произведение на изкуството на тема„По-малко отпадъци, повече красота“по повод ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЕСНО) 16 – 24 НОЕМВРИРЕГЛАМЕНТ