02/05/18

Георги Стаменов и екипът на „По-добър живот“ в „Централен“ дадоха финален отчет по проекта„Проектът приключи, но работата продължава. Държавата разпозна нуждата от този вид услуги и предоставя финансиране до края на 2018г.“, коментира Георги Стаменов. На 26.04.2018г. в Дом на културата „Борис Христов“ се състоя заключителната пресконференция по проект „По-добър живот“, изпълняван от район „Централен“ по схема за предоставяне на финансова помощ „Независим живот” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Георги Стаменов, кмет на район „Централен“ и Севджан Моллабекир, проектен ръководител благодариха на целия екип и на социалните асистенти, които работиха 2 години по проекта. Над 50 гости присъстваха на пресконференцията, сред които представители на Община Пловдив, служители на „Централен“, социални асистенти и граждани. „Държавата оцени нуждата от създадените по проекта услуги и финансирането няма да бъде преустановено: Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалните грижи поема заплащането на социалните асистенти до края на 2018 г., за което благодарим.“, каза Георги Стаменов. Севджан Моллабекир специално благодари на социалните асистенти, които „работиха със сърце и душа“. Думата взе и представител на предоставящите услугата асистенти, г-жа Елена Христова, за която работата по проекта й е дала възможност за нови социални контакти в района. Проектът „По-добър живот“ стартира в началото на 2016 г. и беше удължен до 30 април 2018 г. Целта на проекта е предоставяне на почасови услуги на хора с увреждания и възрастни хора, които не могат да се обслужват сами и нямат близки. Стойността на проекта е 496 290 лв. и е усвоена изцяло. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.