20/09/18

Спри и се огледай!: Георги Стаменов сред първите на новите пешеходни пътеки в „Централен“Район „Централен“ се сдоби с три нови пешеходни пътеки, които администрацията заедно с ОП „Организация и контрол на транспорта“ към Община Пловдив реализираха през септември. Пешеходните пътеки се намират на бул. „Пещерско шосе“, непосредствено до клон 2 на „Български пощи“ и до ДГ „Мирослава“, на ул. „Преслав“ (до пл. „22. Септември“) и на ул. „Митрополит Панарет“. До момента на тези места не е имало пешеходни пътеки, тъй като и трите улици са с паважна настилка, а паветата не задържат пътната маркировка. „След много сигнали от граждани заедно с колегите от ОКТ Пловдив поставихме бетонови ивици, които са подходящи за маркировка,“ – коментират кметът Георги Стаменов и зам.-кметът Тошо Пашов. Те символично откриха пътеките като пресякоха тази на бул. „Пещерско шосе“ заедно с директора на 2. РУ - Пловдив и деца в сигнални жилетки от ДГ „Мирослава“. „Тази сутрин проведохме урок за безопасно и отговорно поведение на улиците. Събитието е нагледен пример за децата,“ – сподели г-жа Гъркова, директор на детската градина. Именно родители на деца от това заведение се обръщат към Георги Стаменов с молба за пътна маркировка в близост до градината. Кметът на „Централен“ призовава шофьорите да се съобразяват с пътната маркировка: на две от трите нови пешеходни пътеки екипът на „Централен“ услови паркирали автомобили. В периода 16-22.09.2018г. район „Централен“ – Община Пловдив традиционно отбелязва „Европейската седмица на мобилността“