02/04/20

Необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19
Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб, Областен информационен център – Пловдив стартира провеждане на дистанционни форми на електронна комуникация.
В тази връзка ще бъдат провеждани виртуални информационни консултации със заинтересовани страни – земеделски производители, представители на фирми, читалища, училища и други от всички населени места в област Пловдив.
За заявяване на консултация, моля свържете се с нас на тел.: 032/262000 или на имейл: oic@plovdiv.bg