Обявления:


    
  
16/09/15
У В Е Д О М Я В А:


Засегнатото население за инвестиционно намерение: ”Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за обект: зелена площ на ул. „Капитан Райчо“ №58, район „Централен“ в ПИ с идентификатор 56784.523.902”.

 
 
  
18/08/15
Проверка за спазване разпоредбите на чл.92 или чл.99а от ЗГР


Резултат

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>