Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
15/09/17
Съгласно Заповед РД-17-715/10.07.2017 г. на Кмета на Район „Централен” , по смисъла на чл. 196. ал. 1 от ЗУТ комисията се събра в Район „Централен” и установи , че няма предоставена допълнителна документация извън тази от 2014г. осигурена от представител на Градски транспорт- Пловдив” АД.1. ВКМ от Кръстовището на бул. „6-ти септември” с бул. „Васил Априлов” до моста на ВИХВП;

2. Отклонение на ВКМ от основно трасе на бул. „Шести септември” по пл. „Кочо Честименски”;

3. ВКМ по бул. „Копривщица” от бул. „Шести септември” до колелото на бул. „Копривщица” с ул. „Младежка” и самото отклонение

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ от 08.08. 2017 г. по смисъла на чл. 196. ал. 1 от ЗУТ

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>