Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
25/10/16
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ


Съобщение

 
 
  
 
 
  
 
 
  
22/06/16
ОБЯВА: На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


О Б Я В Я В А : открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 на ДП НК “Железопътна инфраструктура” за обект „Развитие на железопътен възел Пловдив”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 22.06.2016г. – 06.07.2016г., в сградата на раойн “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”, от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа. Лице за контакти: Веселин Кондов – старши инспектор ООС, Дирекция СМСТИ, тел. 658 229.

 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next >>