Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
27/08/13
Изграждане на водовземни съоръжения – тръбни кладенц за обекти: северната част на „Цар Симеоновата градина“ и капково напояване на средни разделителни ивици на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Цар Борис III об.„ в района на Сточна гара


Приложение № 2 към чл. 6
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

 
 
  
 
 
  
19/08/13
Уведомление


За инвестиционно намерение: стр.1 стр.2

 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>