Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
25/04/18
Съобщение № 94012-19612(5) / 25.04.2018 г. ДО: Красимир Христов Шивачев, с постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” № 287, вх. Б, ет.2, ап.4 и Стефка Кирилова Иванова с адрес гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл.313, ет.2, ап.7


Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова жилищна сграда, находяща се на ул. „Плиска” № 1, гр. Пловдив”, е издадена Заповед № РД-18-356 / 20.04.2018 г. на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ за премахване на опасния строеж. Настоящото съобщение беше залепено на информационното табло на район „Централен”, както и на адреса на местонахождение на сградата – ул. „Плиска” № 1 на 25.04.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.

 
 
  
25/04/18
Съобщение № 94012-19 612(4) / 25.04.2018 г. ДО: Росица Димитрова Димитрова и Михаил Димитров Димитров, с постоянен адрес ул. „Плиска” № 1 , гр. Пловдив, и настоящ адрес Испания


Уведомяваме Ви, че за строеж: „Едноетажна паянтова жилищна сграда, находяща се на ул. „Плиска” № 1, гр. Пловдив”, е издадена Заповед № РД-18-355 / 20.04.2018 Г. на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ за премахване на опасния строеж. Настоящото съобщение беше залепено на информационното табло на район „Централен”, както и на интернет сайта на район „Централен” на 25.04.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.

 
 
  
13/04/18
Съобщение № 94012-19612(3)/12.04.2018 г. ДО: Красимир Христов Шивачев, с постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” № 287, вх. Б, ет.2, ап.4


Уведомяваме Ви, че за строеж:
„Паянтова жилищна сграда, находяща се на ул. „Плиска” № 1, гр. Пловдив”, е съставен протокол от 10.04.2018 г. на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ за премахване на опасния строеж. Настоящото съобщение беше залепено на информационното табло на район „Централен”, както и на адреса на местонахождение на сградата – ул. „Плиска” № 1 на 12.04.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.

 
 
  
13/04/18
Съобщение № 94012-19612(2)/12.04.2018 г. ДО: Росица Димитрова Димитрова и Михаил Димитров Димитров, с постоянен адрес ул. „Плиска” № 1 , гр. Пловдив, и настоящ адрес Испания


Уведомяваме Ви, че за строеж:
„Едноетажна паянтова жилищна сграда, находяща се на ул. „Плиска” № 1, гр. Пловдив”, е съставен протокол от 10.04.2018 г. на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ за премахване на опасния строеж. Настоящото съобщение беше залепено на информационното табло на район „Централен”, както и на интернет сайта на район „Централен” на 12.04.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.

 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>