Обявления:


    
  
07/02/18
ЗАПОВЕД N-РД-17-1875/13.12.2017Г. на Кмета на Район „Централен” , по смисъла на чл. 196. ал. 1 от ЗУТ


СЪОБЩЕНИЕ N-1875-2017/07.02.2018Г. С ПРИЛОЖЕНА ЗАПОВЕД ЗА "Отклонение на ВКМ от основно трасе на бул. „Шести септември” по пл. „Кочо Честименски”

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  


 
 
  

 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>