Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

Новини

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 7, АЛ. 6 ОТ ЗУЕС Е НЕОБХОДИМО Е ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ДО КМЕТА НА РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ В СРОК ДО 05.11.2021 Г.

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 7, АЛ. 6 ОТ ЗУЕС Е НЕОБХОДИМО Е ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПИСМЕН…

За 2-ра поредна година връчиха наградите в конкурса за парково изкуство „Люсиен Шевалас“

За втора поредна година бяха връчени наградите на победителите за реализиран проект с принос към екологията и обогатяване на зелената система в конкурса „Люсиен Шевалас“,…

Избори НС 11.07.2021
Преброяване 2021

Обявления

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 11 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №1 до №15 в зона А и с номера от №1 до №20 в зона Б, по Схема за благоустрояване с обособяване на места за паркиране и гариране , в УПИ I- компл. застрояване, кв.466, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив ул. „Иларион Макариополски” №26 и №28.

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 7 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №1 до №31, по Схема за обособяване на паркоместа и монтаж на скоби , в УПИ I- компл. застрояване, кв.361а, по плана на кв. Триъгълника, гр. Пловдив ул. „Тракия” №56, №58, №60, ул.”Хан Кардам” №7а – 7б, ул.”Филип Македонски” №51а-51б.