Детските градини на район „Централен” се включиха масово на Националната кампания „Чиста околна среда 2016г.” на Министерството на околната среда и водите.

Мотото „Обичам природата и аз участвам” обедини силите на педагози, родители и специалисти от районната администрация, благодарение на което бяха разработени рекордните 11 проекта. В рамките на настоящата кампания на ПУДООС са класирани 5 детски градини от Община Пловдив, четири от които са разположени на територията на район „Централен”. Това са: 1. ОДЗ „БУРАТИНО” Проект: „Изграждане на интерактивни уредби със звук и светлина в реален природонаучен музей в ОДЗ „БУРАТИНО”; 2. ЦДГ „ИСКРА” Проект:”Моята градина – моят зелен дом – създаване на алпинеум и билкова градинка”; 3. ЦДГ „КАМЕНИЦА” Проект:„Възстановяване и подобряване на дворното пространство”; 4. ЦДГ „МАЙЧИНА ГРИЖА” Проект: „Обичам природата – и аз участвам” В детските градини на район „Централен” изграждането на екологичната култура за грижа и уважение към природата е утвърдена традиция и отговорност.