ДГ Буратино стартира поредица от занимания за физическото и умствено развитие на децата

От есента на 2017г. детска градина „Буратино“ в район „Централен“ – Община Пловдив въвежда нови дейности във възпитателната програма на децата. „Академия сред природата“ и обучение по шахмат са двете направления, които директорката Димитрия Добрева включва в предложението на заведението към родителите на децата, посещаващи градината. „Целта ми е да предлагаме занимания, които да развиват самостоятелността и личната инициатива на децата. Имаме голям интерес към дейностите, дори за шахмат заниманията вече се записаха 18 деца.“, споделя г-жа Добрева. Шахматната площадка в двора на градината беше дарена от Община „Пловдив“ през пролетта на 2017г. На 16.10.2017г., понеделник, г-н Георги Стаменов се отзова на поканата от ДГ „Буратино“ да постави началото на иновативните занимания в едно от най-активните и търсени детски заведения в район „Централен“. Той сам изпробва стрелбата с лък, която е част от трите дейности в рамките на „Академия сред природата“: ориентиране в природата, безопасна стрелба с лък и ориентиране в екстремни условия. „Подкрепям идеята на детска градина „Буратино“ да допринася за развитието на характера на детето още от най-ранна възраст. Ориентирането и поведението в житейските ситуации е процес, който се залага в детска възраст и който трябва да бъде насочен с правилни занимания.“, коментира Георги Стаменов. Допълнителните дейности, които стартират тази есен са свободно избираеми и ще се състоят 1 път в седмицата. Таксата за включване на дете към групата е в размер на 90лв. годишно. Заниманията се провеждат от експерти в областта на шахмата и детската анимация. Десислава Десева, експерт „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771