Оценка на качеството на обслужването

Резултати към 25.09.2022 г.

За период от 1 месец

За период от 3 месеца

За период от 6 месеца

За период от 12 месеца