Готова е идейната концепция за ул “Младежка“

Готова е идейната концепция за ул “Младежка“

Готова е идейната разработка за ул. „Младежка“, съобщи кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

Улицата, която ще бъде разделена на няколко зони със съпътстващи центрове, е оформена артистично, с помощта на интересни елементи от градския дизайн. Планирана е цялостна подмяна на настилката и инфраструктурата, включително и на площадното пространство пред Областна управа, където ще има водна площ и нови детски съоръжения.

В началото на улицата предстои да се обособи пространство за най-малките с детска площадка и кътове за сядане. Следва зона за тийнейджъри, на която ще бъдат разположени спортни съоръжения, както и територия със свободен интернет и беседка.

От началото на улицата до кръстовището на ул. „Младежка“ и ул. „Пенчо Славейков“ превес се дава на пешеходното движение, като автомобилите ще минават само от едната страна. Веднага след кръстовището е предвидено второ водно съоръжение. В участъка след него ще се обособи фермерски пазар с оригинално оформление на щандовете.

В зоната до кръстовището на ул. „Младежка“ и бул. „Копривщица“ ще бъдат разположени търговска площ и паркинг за автомобили, като броят на паркоместата ще е същият, както преди реконструкцията. По протежение на цялата улица ще има улично и художествено осветление. Предвижда се и запазване на съществуващата растителност и разширяване на зелените площи с над 30%.