Информация за преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителен топлопровод по бул. Васил Априлов в участъците по бул. Булгария до бул. Марица-север и от бул. Марица-юг до пешеходен подлез“