Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК и специализираните СИК, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

  1. График за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., както следва:
ДатаРегистрацияНачален час на обучениеРАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК
04.06.2024 г. 17:00 – 18:00 ч.18:00 ч. “Централен”, “Източен”, ПСИК и Специализирани СИК
05.06.2024 г. 17:00 – 18:00 ч.18:00 ч.“Западен”, “Северен”, ПСИК и Специализирани СИК
06.06.2024 г. 17:00 – 18:00 ч.18:00 ч.“Южен”, “Тракия”, ПСИК и Специализирани СИК
  1. Обучението ще се извърши в Международен Панаир-Пловдив, Палата № 13, като влизането става от пешеходен вход на палатата, от бул. „Марица”.
  2. Обучението ще се проведе от изрично определени членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, съвместно с представители на общинската и районните администрации, както и представители на „Сиела Норма“ АД.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На предстоящите избори за членове на Eвропейския парламент от Република България и Народно събрание на 09.06.2024 г. е извършена следната промяна в местата за гласуване на територията на р-н „Централен“:

*Избирателни секции № 009, 010, 011, 014 и 015 се преместват от ОУ „Екзарх Антим I“ /ул. „Захари Стоянов“ № 86/ в Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ на ул.“Гладсон“ № 70 /поради ремонт на сградата/.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На предстоящите избори за членове на Eвропейския парламент от Република България и Народно събрание на 09.06.2024 г. е извършена следната промяна в местата за гласуване на територията на р-н „Централен“:

*Избирателни секции № 037, 038, 039, 040, 041 и 042 са преместени от Професионална гимнация по електроника и електротехника на бул. „Пещерско шосе“ № 26 в ОУ „Кочо Честименски“ на ул.“Севастопол“ № 28 /поради ремонт на сградата/.


Връзки

ИЗБОРИ ЕП/НС/09.06.24г.

РИК16 Пловдив Град