Избори за Народно събрание и за Президент и Вицепрезидент на РБ на 14.11.2021 г.


Гласуване в подвижна секция за карантинирани лица на територията на Район „Централен”, Община Пловдив


СЪОБЩЕНИЕ

РИК 16 Пловдив град уведомява гражданите на Община Пловдив, че със съдействието на Община Пловдив демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) ще се провеждат по следния график:

  1. Район „Централен“ – 3 и 11 ноември 2021 г., от 11 до 15 часа – в сградата на общината на адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1;
  2. Район „Източен“ – 10 и 11 ноември 2021 г., от 12 до 16 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №274
  3. Район „Западен“ – 4 и 9 ноември 2021 г., от 9 до 13 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №1А,
  4. Район „Северен“ – 4 и 11 ноември 2021 г., от 12 до 15 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ №22А
  5. Район „Южен“ – 5 и 10 ноември 2021 г., от 9 до 13 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония“ №73А
  6. Район „Тракия“ – 2 и 9 ноември 2021 г., от 10 до 14 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ №63

Гражданите могат лично да получат опит за работата с устройството при провеждане едновременно на избори за народни представители и президент и вицепрезидент, както и да получат разяснения от членове на РИК 16. Демонстрациите се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки!


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент и на изборите за народни представители на 14 Ноември 2021г.,

Администрацията на Район „Централен“ – Община Пловдив уведомява всички членове на СИК, че възнагражденията за участието в изборния ден ще бъдат изплащани по банков път.

За целта всички членове на СИК да предоставят в изборния ден актуално удостоверение за банкова сметка, по-която ще бъде преведено полагащото им се възнаграждение.ИЗБОРИ/ПВР/НС/14.11.2021г.