ИЗДАДЕНА СКИЦА-ВИЗА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 И ЧЛ.134, АЛ.6 ОТ ЗУТ В УПИ IX-520.47, ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА, ЖИЛ. И ОБЩ.ЗАСТРОЯВАНЕ, КВ.21 НОВ(408 СТАР), ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ , ГР. ПЛОВДИВ