ИЗДАДЕНА СКИЦА-ВИЗА ОТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА Р-Н ЦЕНТРАЛЕН, ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ В УПИ VIII-520.72, ЖИЛ.ЗАСТРОЯВАНЕ, КВ. 405, ПЪРВА ГРАДСКА ЧАСТ