Издадена скица-виза за допълващо застрояване – бул. Руски № 12