Изграждане на водовземни съоръжения – тръбни кладенц за обекти: северната част на „Цар Симеоновата градина“ и капково напояване на средни разделителни ивици на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Цар Борис III об.„ в района на Сточна гара