Кмета на „Централен”откри интерактивен кът в ОДЗ „Буратино”

Г-н Георги Стаменов заедно с директорката на ОДЗ „Буратино” откриха днес интерактивен кът за деца в детското заведение. Това стана благодарение на спечеленият проект по ПУДООС носещ името „Изграждане на интерактивни уредби със звук и светлина в реален природонаучен музей”. В интерактивната стая чрез специален интерактивен монитор децата получават информация за водния свят, небето, земята и континентите. Чрез звук, светлина и картини се дава информация за земноводни,влечуги и диви животни, природни явления, забележителности в България, различни проифесии и много други. Има богат снимков материал и галерия от картини. Децата се радват на много занимателни и образователни игри, а самата система е направена така, че позволява на децата сами да я ползват без помощта на учител. ОДЗ „Буратино” е една от четирите детски заведения на територията на район „Централен” , която спечели проект по ПУДООС.