КМЕТЪТ НА РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН” ГЕОРГИ СТАМЕНОВ, ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА „И НИЕ БЯХМЕ ДЕЦА. ПИСАТЕЛИТЕ КАТО ХЛАПЕТА.” , В БАЛАБАНОВАТА КЪЩА.

СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ БЯХА И ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „ЩУРЧЕ”, КОИТО ПОКАЗАХА СВОИТЕ ТВОРЧЕСКИ УМЕНИЯ И ВИЖДАНЕ В ИЗРАБОТКАТА НА ПАРЦАЛЕНИ КУКЛИ. ТЕ БЯХА ПОЗДРАВЕНИ, ПОСЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО, ОТ РАЙОННИЯ КМЕТ И ДИРЕКТОРА НА ОИ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”. ИЗЛОЖБАТА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ УСИЛИЯ И ТАЛАНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ – СОФИЯ И ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР.ПОПОВО. ПРЕДСТАВЕНИ СА ИГРАЧКИ И ВЕЩИ, СВЪРЗАНИ С БИТА, ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ КРАЯ НА 19-И И НАЧАЛОТО НА 20-И ВЕК. ПОСТЕРИ, ПОСВЕТЕНИ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, ПЕЙО ЯВОРОВ, ДОРА ГАБЕ И ДР. ЩЕ ВЪРНАТ ПОСЕТИТЛИТЕ В ГОДИНИТЕ НА ТЯХНОТО ДЕТСТВО. ИЗЛОЖБАТА ЩЕ ГОСТУВА ДО 11 ЮЛИ 2016Г.