Кметът на район „Централен” Георги Стаменов зарадва деца от институции в района с подаръци, осигурени от Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

За децата от Център за настаняване от семеен тип на ул .”Лъджене” и Кризисен център за деца на ул. „Димитър Цончев” № 11 са закупени разнообразни спортни и образователни игри и материали за развитие на детското творчество. Целта е да се стимулира физическото и интелектуално развитие на децата и да се подпомогне методическата работа на възпитание. Инициативата е част от поредица мероприятия на Комисията за БППМН, ръководена от г-н Стаменов, насочена към деца в неравностойно положение в район „Централен”.