Кметът на „Централен“ Георги Стаменов връща автентичния вид на ул. „Йосиф Шнитер“: нова улична настилка и тротоар до края на годината.

„Запазваме автентичността на улицата и връщаме предишния й облик. Вторият етап на ремонта включва алея с растителност и осветление.“, коментира кметът Георги Стаменов. В централна градска част дейностите по ремонт и подмяна на паважната и тротоарна настилка текат усилено. До края на 2017г. районният кмет очаква първи етап от стартиралите строително-ремонтни дейности на ул. „Йосиф Шнитер“ да приключат. Те включват полагане на настилка на южния тротоар и на самата улица. През 2018г. проектът продължава с втори етап: поставяне на каменни бордюри на северния тротоар, алея с растителни видове, подходящи за размерите и разположението на улицата и ново осветление. „Старите дървета, които са опасни за минувачи и моторни превозни средства ще бъдат отстранени. Кореновата им система е толкова голяма, че пречи на преминаването. Новата алея ще бъде естетична и едновременно с това ще осигури достъп на пенсионери, майки с колички и инвалиди.“, уточнява зам.-кметът инж. Тошо Пашов. Районната администрация напомня, че ул. „Йосиф Шнитер“ имаше за настилка плочи, които не издържаха движението на МПС-та по нея. След като EVN разкопа старата настилка с цел прокарване на топлопровод, Георги Стаменов използва случая, за да я приведе във вид, отговарящ на автентичността на улицата. „Жалбите от граждани бяха многобройни.“, казва г-н Стаменов. Проектът възлиза на стойност 40 000 лв. и е изцяло съобразен с действащия регулационен план на Община Пловдив. Десислава Десева, експерт „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771