Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, район „Централен” с инициатива за Деня на Земята

На 21.04.2016г. със съдействието на кмета на район „Централен” г-н Георги Стаменов бе организирано посещение на двадесет деца от Кризисен център към КСУ „Олга Скобелева” и Кризисен център на ул. „Димитър Цончев” №11 в Природо-научния музей в гр. Пловдив. Децата с интерес разгледаха експозицията на музея и прожекцията в залата на дигиталния планетариум. Инициативата е част от превантивната програма на комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в подкрепа на децата от институциите в район „Централен”.