Конкурс за най-добър реализиран проект, свързан с активна дейност, принос и заслуги към екологията и опазване на зелената система на града