На основание чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с жалба с вх. N94012-16177/04.04.2016г.