Обществено обсъждане за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ в кв. Въстанически – юг,