ОБЯВА

Откриване на процедура по избор на ползвател на 1 свободна позиция за ползване на място-общинска собственост за разполагане на стационарен преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема от септември 2019г.