ОБЯВА: На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

О Б Я В Я В А : открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващ топлопровод DN40 и изграждане на разпределителен топлопровод по ул. „Весела” в участъка между ул. „Ламартин” и ул. „Бранислав Велешки”, гр. Пловдив”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки приемен ден в периода от 07.08.2017г. – 21.08.2017г., в сградата на раойн “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”. Лице за контакти: Веселин Кондов – старши инспектор ООС, Дирекция СМСТИ, тел. 658 229.