Обявление по чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № 20 ОА 17 от 11.01.2021 за изработване на изм. ПУП на част от кв. 31 по плана на кв. Освобождение и Гео Милев