Определяне на ползватели на места общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект в на бул. „Шести септември“ – ул. „Чаталджа“ – ул. „Генерал Данаил Николаев“ – Втора зона