ОТМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 27.02.2024, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ