Отмяна на Заповед № РДЦ-22-486/26.08.2022г., относно организиране и провеждане на процедура по избор на ползватели на 62 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект