Представители на район „Централен“ – гости на дискусия за правата на човека в Хуманитарната гимназия

Дискусия за правата на човека в Хуманитарната гимназия

Зам.-кметът на район „Централен“ Фиданка Кацарева и главен експерт „Образование, спорт и младежки дейности“ Димитринка Илиева бяха гости на дискусия за правата на човека в 10 Е клас на Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“.

Лекцията се проведе по проект „Да знаем своите права“, който се осъществява по програма „Пловдив за младите“ и се финансира от Община Пловдив.

Учениците с интерес изгледаха мултимедийната презентация за правата на човека, направена от ръководителя на проекта Весела Балева. После те се разделиха на две групи и се включиха в изготвянето на информационни пана. Десетокласниците избраха петте най-важни според тях цитата от Всеобщата декларация за правата на човека и ги илюстрираха с подходящите снимки на всяко от паната, които след това се оформят от дизайнер и се предоставят на училището.

Правата на човека са морални ценности и принципи, чието спазване гарантира един по-добър свят. Веднага след приемането на Всеобщата декларацията за права на човека от Общото събрание на 10 декември 1948 г,ООН кани всички държави да информират за нея своите граждани и най-вече, учениците в училищата. В много страни по света тя се изучава в училище, тъй като се смята за изключително важна в нашето ежедневие.