Продължават акциите на Район „Централен” за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

От началото на 2017г. са преместени над 30 МПС, намиращи се на територията на „Централен“. Георги Стаменов продължава с разлепване на предписания. По инициатива на районния кмет Георги Стаменов на 08.12.2017г. се проведе акция по репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства. Акцията включва съставяне на предписания на собствениците за преместване на автомобилите от общински терен или за преминаване на технически преглед. Съвместно с 4-то РУ „Полиция“ в рамките на деня бяха репатрирани 6 автомобила. Районният кмет Георги Стаменов напомня, че съгласно нормативната уредба към принудително преместване на автомобили на паркинг за временно съхранение се престъпва ако собствениците не са изпълнили съставените им предписания в законоустановения 90 (деветдесет) дневен срок, а именно – да приведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за това организации. „Продължаваме с разлепване на предписания и проследяване на срокове. Предстоят още акции в рамките на кампанията на район „Централен“, допълва Георги Стаменов. Отдел „Екология“ на районната администрация регулярно предприема поредица от мерки, насочени към собствениците за преместване на излезли от употреба МПС (ИУМПС). Мерките касаят МПС, които са паркирани по тротоари, улици, площадки, открити обществени паркинги, зелени площи и други терени на държавна или общинска територия. От началото на 2017г. на територията на район „Централен” са съставени над 140 броя предписания на собственици на ИУМПС и принудително са преместени над 30 автомобила. Десислава Десева, експерт „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771