ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП, КВ. 119 НОВ, СТАРИННА ГРАДСКА ЧАСТ, РАЗГЛЕДАН С ПРОТОКОЛ № 3, Т. 16 ОТ 01.02.2023 НА ЕСУТ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ