ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП, КВ. 141, КВ. БЯЛА ЗОНА, РАЗГЛЕДАН И ДОПУСНАТ ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ НА ЕСУТ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, С ПРОТОКОЛ № 24 , Т