ПРОЕКТ ЗА РУП ЗА УПИ III-ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО И УПИ XI-575, КВ. 83-НОВ, 87-СТАР, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ, РАЗГЛЕДАН С ПРОТОКОЛ № 7, Т. 1 ОТ 24.02.2022 НА РЕСУТ ПРИ Р-Н ЦЕНТРАЛЕН