Проектът „Изграждане на за разделно събиране на текстил от населението чрез контейнери“ с престижна награда от Български Форум на Бизнес Лидерите

В район „Централен“ са разположени най-много контейнери за разделно събиране на текстил на територията на Община Пловдив. На 26.02.2018 г. в рамките на официална церемония на Годишните награди за отговорен бизнес за 2017 г. „Хюманита“ беше удостоена с престижното 3-то място в категория „Инвеститор в околната среда“. Повод за наградата е проектът “Изграждане на системата за разделно събиране на текстил в България”, който се прилага активно в район „Централен“ . Целта на „Хюманита“ и БЧК е изграждането на Система за разделно събиране на текстил от населението чрез контейнери на територията на цялата страна. Съвместната кампания на двете организации, чийто партньор е и район „Централен“ стартира през март 2016 г. Реализира се целогодишно и е с дългосрочна перспектива. „Район „Централен“ подкрепя инициативата с желанието да обедини повече граждани около каузите на дарителството, социалната отговорност, грижата за природата и образцовата градска среда.“, коментира Георги Стаменов, кмет на района. „Събраните близо 1 000 т. текстил показват високата екологична и дарителска култура и една от добрите изконни черти на българите – а именно че не обичаме да разхищаваме.“, допълва Антон Гичев от „Хюманита“. В район „Централен“ са разположени общо 6 контейнера. На 16.11.2017г. в ОУ „Алеко Константинов“, район „Централен“ Георги Стаменов присъства на Международния ден на толерантността и отбелязването на националния проект „Седмица на рециклирането“, в който училището се включи.