Протокол на Комисия относно избор на ползватели на 34 места общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект в Схема -Проект за благоустрояване на част от кв. 24-нов, УПИ I – жил. строителство по плана на Втора градска част, Пловдив бул. „Шести септември“ – ул. „Чаталджа“ – ул. „Генерал Данаил Николаев“ – Трета зона